Yerel Yatırım Ofisi

Yerel Yatırım Ofisi, kamu kesimi ve sivil toplum kuruluşları arasındaki iş birliğini geliştirmek, şehrimizin kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak, yerel potansiyeli harekete geçirmeye yönelik projeler Yerel Yatırım Ofisimizde hayata geçirilecek.